Tai nghe Bluetooth Roman Z6000 (Vàng)

Tai nghe bluetooth mini