Tag Archives: bảo hành

Điều khoản bảo hành

Để phục vụ quý khách  ngày càng tốt hơn, chúng tôi thông báo đến quí vị điều kiện bảo hành sản phẩm tại MuaHot.com như sau: 1. Điều kiện bảo hành hợp lệ – Phiếu bảo hành này chỉ có giá trị tại MuaHot.com. – Khi xuất trình phiếu bảo hành này, khách hàng sẽ được miễn phí sửa chữa trong thời gian phiếu bảo hành còn giá trị. – Trong thời hạn 07 .